Akoestische installatie | Thermische installatie | Chapewerken

Uitvullingen

Indien men gebruik wil maken van isolatieplaten, dient eerst een uitvullaag te worden voorzien, zodat de leidingen worden uitgevlakt. Op deze vlakke ondergrond kan men de isolatieplaten plaatsen.